Başarının Yolu Sağlık/İlgi ve Bilgiden Geçer

Başarının Yolu Sağlık/İlgi ve Bilgiden Geçer

Başrol oyuncusu İnsan ’ın ana faaliyetini “Çalışmak” yani yaralı iş yapmak olarak özetlemiştik. Çalışma; fiziki güç ve akıl olmak üzere başlıca iki ana grupta incelenebilir. Her iki grup çalışma enerjisi; bedeni ve ruhsal sağlığın mevcudiyetine bağlıdır. Sağlık olmadan hiçbir şeyin olmayacağı kesin bir gerçektir.

Doğumla başlayan önce sağlıklı gelişme, hareket , alışkanlık , taklit verileri fiziki gelişmeye paralel olarak önceleri kısmi daha sonra inisiyatifli ve bilinçli hareketler oluşmaya başlar. Daha bebek çağında dahi İlgi / Sevgi / Korku / Aldatma duygular etkileyici rol oynar. Daha ilk yaşlarda dahi isteksiz bir hareketi yaptırmak mümkün olmaz. İstek / İlgi aynı paralel de duygular olup zamanla Bilinç / Bilince  daha sonrada Bilgi ’ye dönüşür. Yaş ve gelişmenin ilerlemesi hareketler ve fiillerde “Bilme” nin rolünü artırır.

Bebeğin İlk öğrenmeye başladığı şeyler; Temel ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Daha sonra; Kendini Koruma, Bilgi, Beceri, Öğrenme gelir. Yaratılışta yani genlerde mevcut değerler ile bebeklik, çocukluk dönemlerinde Ana / Babanın verdiği bilgiler; çocuğu temel eğitime hazırlar. İnsan sırayla ve tedricen eğitim kademelerinde öğrenir, bilgi sahibi olur, bilgiyi işler yararlı hale getirir, uygular ve bildiği, bilgileri başkalarına öğretecek boyuta gelir.

Kendini yetiştiren, gerek akademik gerek iş dünyasının  otoriteleri bildiklerini nesillere öğreterek bu insanların da iyi işler yapmasına vesile olur. Gerek bilgilere ulaşmak gerekse bu işleri etkin kullanmanın şartlarından biri ve başlıcası; İstek / Azim ’dir.

Bilgilerin başkalarına öğretilmesi de önce görev, hobi ve İnanç ’la mümkündür. Bilginin sistematize edilip, kitap haline, eser haline getirilmesi bu amacı kolaylaştırır. Bir kısım insanlarda; Bilge insanları kaynak olarak kullanarak, kendini yetiştirir ve başkalarına aktarma görevini  yüklenirler.

Bilgi hazinesi o kadar geniştir ki bireylerin yalnız başına taşıyacağı bilgi sınırlıdır. İlgi, Öğrenme, Öğretme fazileti o derece yüce ve bereketlidir ki Bilgi paylaşma ve aktarma görevi Tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olabilir.

Öğreticinin fazileti kadar da alıcının İlgi Duyması, araştırma yapması, kaynak kullanması bilgiye ulaşmayı  dolayısıyla  başarı şansını artırır.

İlgi derecesi en azından genel bilgilere ulaşmayı mümkün kılar. Genel bilgiler ise özel bilgilere ulaşmada köprü görevi görür.

İlgi; Aynı zamanda kaynaklara ulaşmanın yapılan seminer ve etkinliklere katılmanın şartı olup, özellikle genç nesillerin; Bu tür bilgisel etkinliklere katılması gereklidir.

 

 

“Başarının Yolu , İnsan ‘dan Geçer”

 

               

Paylaş

Yorum Ekle