Ahilik İlkeleri

Ahilik İlkeleri

·   İyi huylu ve güzel ahlâklı olmak, 

·   İşinde ve hayatında, kin, çekememezlik ve dedikodudan kaçınmak, 

·   Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak, 

·   Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak, 

·   Şefkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli ve dürüst olmak,

·   Cömert ve kerem sahibi olmak, 

·   Küçüklere sevgili, büyüklere karşı edepli ve saygılı olmak, 

·   Alçakgönüllü olmak, büyüklük ve gururdan kaçınmak, 

·   Ayıp ve kusurlarını örtmek, gizlemek ve affetmek, 

·   Hataları yüze vurmamak,

·   Dost ve arkadaşlara tatlı sözlü, samimi, güler yüzlü ve güvenilir olmak,

·   Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret etmek, 

·   Herkese iyilik yapmak, iyiliklerini istemek, 

·   Yapılan iyilik ve yardımı başa kakmamak, 

·   Hakka, hukuka uymak, hak ölçüsüne riayet etmek, 

·   İnsanların işlerini içten, gönülden ve güler yüzle yapmak, 

·   İyi komşulukta bulunmak, komşunun eza ve cahilliğine sabretmek, 

·   Yaratandan dolayı yaratıkları hoş görmek, 

·   Hata ve kusurları daima kendi nefsinde aramak, 

·   İyilerle dost olup, kötülerden uzak durmak, 

·   Fakirlerle dostluktan, oturup kalkmaktan şeref duymak, 

·   Zenginlere, zenginliğinden dolayı itibardan kaçınmak, 

·   Allah için sevmek, Allah için nefret etmek, 

·   Hak için hakkı söylemek ve hakkı söylemekten korkmamak, 

·   Emri altındakileri ve hizmetindekileri korumak ve gözetmek, 

·   Açıkta ve gizlide Allah'ın emir ve yasaklarına uymak, 

·   Kötü söz ve hareketlerden sakınmak, 

·   İçi, dışı, özü, sözü bir olmak, 

·   Hakkı korumak, hakka riayetle haksızlığı önlemek, 

·   Kötülük ve kendini bilmezliğe iyilikle karşılık vermek, 

·   Belâ ve kötülüklere sabır ve tahammüllü olmak, 

·   Müslümanlara lütufkâr ve hoş sözlü olmak, 

·   Düşmana düşmanın silahıyla karşılık vermek, 

·   İnanç ve ibadetlerinde samimi olmak, 

·   Fani dünyaya ait şeylerle öğünmemek, böbürlenmemek, 

·   Yapılan iyilik ve hayırda hakkın hoşnutluğunu gözetmemek, 

·   Âlimlerle dost olup dostlara danışmak, 

Paylaş

Yorum Ekle