Ahlaki Özellikler

Ahlaki Özellikler

Ey Oğul,

 

           

Dünya’ ya gelmenin, insan olmanın amaçları sırayla: sağlıklı olmak, ana baba evlatlarla beraber; mutlu yaşam sürmek ve aileye / topluma yararlı insan olmaktır. Bu amacın yolu da; Uygun iş sahibi olmak, yeteri miktarda varlık sahibi olup temel ihtiyaçları karşılayabilmek, belirli bir oranda sırayla, yakınlara (evlat, kuzen, amca, dayı ) ve toplumun diğer kesimlerine faydalı olmak. Bu temel amaçlara ulaşabilmenin yol ve metodlarını sırayla ve ifrata gitmeden izlerken kırmızı çizgi ve bölgelerden kaçınmak korunmak şartı var. Yoksa bu kırmızı çizgiler trafik kazası misali kazalara hatta felaket ve ölümlere sebep olur, bir ömür boşa geçer. O halde mavi ve kırmızı çizgileri özetleyelim.

            MAVİ / uygun yol ve metodlar; çalışarak, iş ve meslek sahibi olmak, hayat boyu öğrenmek, öğretmek, temel ihtiyaçlar için varlık sahibi olmak, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak ticaret ve işinizde azami derecede Güvenilir ve Dürüst olmak, müşterek yaşamımızda SEVGİ, SAYGI duyguları ile dolu olmak. Zira bu duyguların karşılığını aynen görebilirsiniz.

            Yaşamımız boyunca uyumlu, barışık, yumuşak, hoşgörülü, mütevazi, şeffaf, şevkatli ve iyi kalpli olunuz. İşiniz ve yaşamınızda, özelikle borcunuza ve zamanlamaya şiddetle sahip çıkınız. İnanç ve manevi değerlere önem veriniz, sorumluluklarınızı iyi tayin ediniz.

            Harcamalarınızda;Tasarruflu ve cömert, temkinli ve tedbirli olunuz ve ifrata asla kaçmayınız. Zira keskin sirke kabına zarar verir. Planlı, düzenli, temiz ve intizamlı olunuz. Konuşma tarzınıza dikkat ediniz. Zira insanlar kıyafetleri ile karşılanır, hal ve hareketleri ile uğurlanır.

            Evet sevgili oğul mavi çizgileri izlerken heran kırmızı çizgi ve bölgelerden uzak durun,verilen ve sahip olduğun nimetlerin şükrünü asla unutmayın.

Bu kırmızı çizgilerin biri veya bir kaçı özetle: Tembellik, işi sevmemek, çalışmamak veya az çalışmak. Harcamalarda müsriflik. Zira israf insanı fakir, tasarruf zengin yapar.

            Uyumsuzluk,geçimsizlik, güvensizlik, yalan, iftira, kötü alışkanlıklar.Gurur, kibir, egoizm, sevgi saygı eksikliği de insanı fakir yapar, yalnız kalır. Zaman ve sözünde durmamak kötü bir alışkanlıktır.

            Aşırı kırıcı olmak, uzun süre küs kalmak, kıskançlık, çekememezlik, samimiyetsizlik, gizlilik, küstahlık, kindarlık, riyakarlık, küfürbazlık, alınganlık, kompleks gibi davranışlar ve negatif tavırlar insanı sevimsiz ve yalnız bırakır.Kırmızı çizgilere geçiş, doğrulara eksik riayet  insanı mutsuz ve fakir ve yanlız bırakır. Eğer doğruyu ve mutluluğu istiyorsak kırmızı çizgilerden kaçıp mavi bölgelerde gezip tozunuz. Mavi bölgeler öncelikle ticaret yapan insanın kar ve kazanç değerlerini arttırır. Kısacası kazançlı bir insan olursunuz. 

MÜSBET ÖZELLİKLER (Ahlaki Faziletler)

ÇALIŞMAK

Çalışkanlık iş sahibi

 

OKUMAK ÖĞRENMEK
Eğitici-Öğretici
İlerlemek

 

Zengin olmak
Kuvvetli Olmak
Yararlı Olmak

 
 Yardımsever
Paylaşımcı Özverili
  Güven Dürüstlük
Hoşgörülü
 

Mütevazi Pozitif
İnsan Barışık

Tasarruflu Cömert
Zengin İnsan Olmak

 

İyi İnsan Şevkatli
Yumuşak Uyumlu

 

Düzen İntizam
Temiz Planlı İnsan

Zaman ve
Borcuna Sadık İnsan

 

Bilgili Kültürlü
Dolu İnsan Olmak

 

İnanç ve Manevi
Değerlere Sahip İns.

 

SONUÇ: BAŞARI, ZENGİNLİK, KUVVET

MENFİ ÖZELLİKLER

 

Tembel, Fakir
Müsrif, Pinti 
Sevgisiz-Saygısız

 
 

Uyumsuz Geçimsiz
Kavgacı Kaba
Soğuk Davranışlı

 
 

Güvensiz, Cahil, Kötü
Alışkanlıklar, Yalancı,
İftiracı

 

Gurur Kibir Egoist
Acımasız  Zayıf 
İnançlı

 

Düzensiz Plansız
Zaman ve Borcuna
Sahip Olmayan İnsan

 

Suizan,
Dedikoducu,
Kıskanç

         

Samimiyetsiz
Güvenilmeyen
Şüpheci

 

Küstah Kindar Küs
Çekemeyen
Küfürbaz 

 

Fevri Davranış
Görgüsüz
İstikrarsız İnsan 

 

Kompleksli
Sadakatsiz
Vefasız

  Alıngan Kuruntulu
Hırçınlık
   


SONUÇ: FAKİRLİK / ZAYIFLIK

Paylaş

Yorum Ekle