Çelik ve İnsan

Çelik ve İnsan

Dünyaya  hükmeden aklını kullanabilen İNSAN ..

Teknolojinin bel kemiği ÇELİK ...

 Yaratılış itibariyle toprak olan bu iki değerin önemli

benzerlikleri mevcuttur.

 -  İzabe metoduyla, Cevher veya Hurda’dan elde edilen çelik; tasfiye ve alaşımlama işlemleri ile asallaşır, nitelikleri yüksek  özel çelikler elde edilir.

- Kullanım gayelerine göre yumuşak veya sert yapıda çelikler oluşur.
- Çeşitli prosesler sonucunda; dişli, mil, yay, bilya v.s. gibi binlerce  çeşit alet ve makine parçası haline gelir. Bu oluşumda önemli husus   parçanın, cinsve görevineuygun çeliğin seçilmesidir. (İnsanın kabiliyet ve liyakatine uygun     görev dağılımı gibi)

- İmal edilen parçalar; istenilen özellikleri elde edecek şekilde, ısıl işleme tabi tutulur. (İnsanların eğitim ve tedavileri gibi)

- Başlıca özellikler; dayanım (stres), tokluk, esneklik, aşınma mukavemeti gibi özetlenebilir.

     Bu özellikler paralelinde parça haline gelen çelikler ömrünü sürdürürler.Bu süreç içinde aşınır, eğilir, yorulur, yaşlanır, bazen de kırılarak fonksiyonu biter, hurda olur.  Hurda olduğunda yok olmaz. Tekrar eritilerek hayat bulur. Bir nevi ölümsüzlüğe kavuşur. Teknoloji sahnesinde başrolü oynamaya devam eder.

Netice olarak; Sertlik (stres), yumuşaklık, esneklik, sürünme ve yaşlanma gibi özellikler İnsani huylara benzer. Bilhassa; Stres artışı büyük rahatsızlıklar ve arızalar yaratır. Bu arızaların azaltılması meneviş tabir edilen ısıl işlem ile (sakinleştirme tedavileri ile) izale edilebilir. Kalıcı ve keskin gerilimler her iki varlığın ömrünün sona ermesine sebep olur.

Bir değişik; benzerlikte, çelikler arasında sürtünme katsayısının, bireyler arasındaki sürtüşme oranın yüksekliği; iki varlığında yaşamını  tehlikeye atar.

 

“Çok sert olma kırılırsın, çok yumuşak olma ezilirsin” misali...

 “ Kaliteli imalat için kaliteli ve uygun çelik “

“ Doğru iş için liyakatli ve doğru insan ikilemi “  gibi…

Paylaş

Yorum Ekle