GÜVENTÜRK ÇELİK VE SANAYİ SÖYLEŞİ

GÜVENTÜRK ÇELİK VE SANAYİ SÖYLEŞİ

GÜVEN ÇELİK SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ. Sahibi Mak.Yük.Müh.Sayın Fettah GÜVENTÜRK ile çelik ve sanayi hakkındaki şöyleşiyi sunuyoruz.

SORU:Sayın Güventürk,çeliğin tarihçesini bize anlatımısınız?

CEVAP:Sanayinin temeli olan çelik,insanların hayatını idame ettirebilmek için,maden çağından itibaren çeşitli yerlerde ve şekillerde ondan savunma silahları yapmışlardır.Yüzyıllarca insanlar tarafından kullanılan çelik,bu gün modem teknolojinin komplike sanayinin temel direğini oluşturmaktadır.Dünya'nın hiçbir ülkesinde çeliksiz sanayi,ekonomik refah düşünmek mümkün değildir.Bu kadar önemli bir maddenin tarif ini yapmakta fayda olduğu kanaatindeyim:
Demir-karbon alaşımı olan çelik genel olarak %20 karbon ihtiva eder.Bunun dışında Krom-Nikel-Molibden gibi alaşım elemanlarının katkısıyla muhtelif özel gayeler için çok çeşitli alaşımlara sahip özel çelikler elde edilir.
Demir,Karbon yönünden çok zayıf bir malzemedir ve ısıl işlemle sertleştirilemez.Çelik ise çok değişik sahalarda kullanılmak üzere ısıl işle e tabîîtutulabilir.

SORU; Bu kadar önemli madde olan çeliğin yerine daha ucuz ve daha randımanlı başka bir madde kullanılabilir mi?

CEVAP:Kullanım alanı geniş olan çelik,bir nevi buluşların,teknolojik kalkınmamın bir göstergesidir.Bir makine,bir uçak parçası değişik çelik kullanımı ile yeni bir buluş haline dönüşür.Yani,ilim ilerler,teknik malzemeyi bekler.
Teknikte ayrı-ayrı dünyaları oluşturan bir gurup vardır.Bu gurubun ayrı dünyaları DEMİR-ÇELİK-BAKIR-ALİMİNYUM VE PLASTİK'ten oluşmuştur.Genelde her gurubun kullanım alanları ayrıdır.Ancak bazı ortamlarda ortak kullanılabilir,Ancak,bu günki teknoloji çeliğin kullanıldığı her alanda kullanılacak yeni bir maddeyi henüz icat etmemiştir.

SORU:Ülkemizdeki çelik üretiminin yeterli olduğunu söyleyebilirmiyiz?

CEVAP:Kalkınmanın temelini oluşturan ve her geçen gün önemi artan çeliğin ülkemizdeki üretimine ilk defa MKE Fabrikasında başlanmıştır,, Bu fabrikada ilk defa vasıflı çelik üretilmiştir.MKE’nün fabrikasına ilave olarak faaliyete geçen "ASİL ÇELİK FABRİKASI"nın çelik üretimi Türk Sanayi'ne tartışılmaz bir canlılık getirmiştir,bir büyümeye sebep olmuştur.Bu gün de kalite olarak sanayimize büyük katkısı olan bu tür çelik fabrikalarına ihtiyacımız vardır.Çünkü demir-çelik üretimimin artışı diğer sanayi sektörlerinin canlılığına sebep olacaktır.Su canlılığın ihracatımızı etkileyeceği bir gerçektir.Zira,son yıllarda demir-çelik ihracatında gözle görülür bir artış kaydedilmiştir. Yurt içi ve ihracat talepleri demir-çelik fabrikalarının kapasitesini zorlamaktadır.

SORU: Ükemizdeki çelik kullanıcısı,çeliği bilerek,doğru yerde rai kullanıyor?

CEVAP:Bütün yukarıda saydığımız gelişmelerin Türkiye'nin geleceği açısından mutlu sonlar doğuracağını sevinerek söyleyebilirim.Fakat olayı bu gün için değerlendirecek olursak, şuurlu bir çelik kullanılmadığını da üzülerek ifade edebilirim.Bundan bir kaç sene önce,çelik kullanıcımızın rantal bir çelik seçimi yapamadığını,işin tekniğini bilmediğini görürdük.Seçimi iyi yapılamayan çelikten imal edilen makinelerin kısa ömürlü olacağı,hatta bütün emeklerin boşa gideceği kaçınılmaz bir sonuçtun.Bu sonucu ben seneler önce gördüm.Çok üzüldüm.Bu sebeple çelik üzerine bildiğim her konuyu,sahip olduğum her tecrübeyi kullanıcımıza aktarmayı kutsal bir görev addettim.Bilhassa MKE Kurumu’nda edindiğim bilgileri aktarmak büyük bir görevdi. 1972 senesinde ilk kitabımı yazdıran 1979 yılında 11 GÜVEN ÇELİK FİRMASI "nı kurdum.Firmanın kuruluşundan sonra pratik özellikleri haiz "ÇELİK EL KİTABI"adlı eserimi yayınladım.Bu tarihten itibaren müessesemiz,çelik satış yerinden ziyade çelik bilgisi veren bir kaynak haline geldi.

SORU: Türkiye'de bu gün çeliğin durumu hakkında kısa bilgi verirmisiniz?

CEVAP:Bu günki çelik seçimi geçen yıllara nazaran daha akıllı seçimler halinde tecelli ediyor.Bu,ülkemiz açısından mutlu bir olayı Kaliteli çelik isteği ve kullanımı ne kadar artarsa,imalatımızdaki kalite de o kadar iyileşecektir.Bu sanayimizin,ekonomimizin arzu edilen seviyeye ulaşmasından başka bir şey değildir.

 

Paylaş

Yorum Ekle