GÜVENTÜRK VE DEMİRÇELİK

GÜVENTÜRK VE DEMİRÇELİK

Çocukluktan başlayan çalışma ve üretme aşkının yarattığı etkin isim " FETTAH GÜVENTÜRK "

   1943 Yılında Karaman- Akçaşehir kasabasında Dünyaya geldi. İlk tahsilini Akçaşehir'de, Lise tahsini Karaman-Konya'da tamamladı. 1965 yılında İ.T.Ü. Makina Fakültesini bitirerek Mak.Y.Müh. oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır.

   Hayatını ve başarısındaki etkinlikleri şöyle özetledi.
-İnsanların doğuştan gelen birtakım özellikleri vardır. Bizim özelliğimi Anadolu'lu olmamızdır. Kırsal bölgede büyümek, çevre bilincinin yerleşme sini sağladı.Örneğin bizim yöremiz kırsal olup Ana Sorunu SU PROBLEMİ id SU herşey demekti. Bu sorunla beraber, köyümüzde okumak , okutmak hasleti yatıyordu. Lise yıllarımızda okuyan arkadaşlarımızla beraber,köy odasında bir kütüphane oluşturduk.
   Tahsilime devam ederken, Karaman'da orta okul ikmalli öğrencilere ders verip öğreticilik yapmak başarımın ilk ve enmutlu çağlarını teşkil eder. O yıllarda gerçekleşen çevre bilinci, faydalı olma arzuları,karakter oluşumu önemli bir yer tutar.
Bölgemizin beklentileri ve başarı seviyem DOKTOR olmam doğrultusundaydı. Ünivesite sonuçlarını bu paralelde beklerken önce,Teknik Üniversite som larının açıklanması,Rahmetlik bir hocamızın da bu konudaki ısrarlı tavsi yesi Mühendislik tahsiline kanalize etti. Tahsilimin devamı ve ilk mesleki yer seçişim yine SU PROBLEMİNİN halledilebileceği kurum Konya D.S.İ. Bölge Müdürlüğü oldu.
   D.S.İ.de açılan kuyulardan ilklerden birisi köyümüze nasiboldu. O dönemdeki JEOLOG arkadaşlarımızla yaşadığımız heyecan sanki bir imtihan heyecanı idi. Açılan ilk kuyu,çocukluktan başlayıp yedek subay döneminde "suyu arayan adam Lakabını alacak kadar"arzuladığım ideallerimden biri daha gerçekleşmiş oldu.Zamanla kuyu sayısı 60-70'lere çıkarak Kasabamızın ekonomik yapısını değiştirdi ve lise yıllarında hayal edemediğimin boyutlarda gelişmeler gerçekleşti.
   Askerlik hizmetini müteakip yeni bir dönem başladı. M.K.E. ,Bütün mesleki yapılanmam bu kutsal kurumda gerçekleşti ve M.K.E. benim için ikinci bir üniversite oldu. Kırıkkale -M.K.E.'de süren 5,5 yıllık hizmet ülkemizde okulu ve çıraklık müessesesi olmayan yeni bir meslek kazandırdı bana " ÇELİK MÜHENDİSLİĞİ".
   1974 yılında başlayan özel sektör hizmetinde M.K.E.'de edindiğim bilgilerin çokbüyük yararı oldu, ve yine 5,5 yıl süren üçüncü hizmet dönemi piyasa deneyim tecrübe ve bilgilerimin boyutlarını geliştirdi.
   Bir ara,bütün mesleki deneyim ve tecrübelerimi küçüklüktenberi oluşmuş memleket vefa borcunu ödemek üzere Konya bölgesinde bir işyeri kurmak istemiş isemde nasipolmadı. Nihayet 1979 yılında kendi maddi ve manevi güç-özverisiyle "Güven Çelik" adiyle kendi işyerini İzmir'de kurmaya muvaffak oldu.
   1960 Yıllarda başlayan 19 yıllık mesleki tahsil ve tecrübe birikimi yanın Orta Anadolunun yetiştirip belli manevi sorumlulukları ile mücehhez kılmış olduğu GÜVENTÜRK , Ege Bölgesinde yerleşmiş olmakla beraber mesleğini ve değerlerini yurt hizmetine vakfetmiş olduğu yeni bir hizmet dönemini başlatmıştır.Ogüne kadar ancak maddi birikimlerle belliölçülerde yapılabilen bir görevi ,manevi ve mesleki değerleriyle "GÜVENÇELİK" e Kalite - Güvenlirlik'te ilk akla gelen iftihar edilebilecek,örnek bir boyut kazandırmıştır.
   1985 li yıllarda; kurmuş olduğu imalat şirketi ile Bölgesindeki SU çalışmalarının önemli bir aracı olan Derin Kuyu Su Pompası mili imal etmeye başlamıştır.
   13 yıldanberi Pazarlama-İmalat ve özellikle ÇELİK EL KİTABI isimli kitap ve bazı dergi yazılarıyla ÇELİK kullanan bütün sektörlere hizmet veren GÜVENTÜRK , bir Anadolu çocuğu olmasından büyük gurur duyduğunu da ifade ederek, gelmiş olduğu mesleki-sınai ve ticari noktada, çevre bilincinin faydalı olma ilkesi, birşeyler üretme arzusunun etkin rol oynadığını belirterek, Başarıya"çok çalışmak ,ticari ve mesleki maddi ve manevi GÜVENİLİRLİK ile ulaşılaleceği hususunu vurguladı.

Paylaş

Yorum Ekle