İdeal İnsan Şablonu

İdeal İnsan Şablonu
 • Analı/babalı sağlıklı doğum (Bebeklik dönemi)
 • Sağlıklı,sevgi içinde büyüme (7 yaşa kadar )
 • Başarılı temel ve mesleki tahsil (18 yaşa kadar)
 • Kazasız, belasız gençlik ve meslek, yüksek tahsil  (dönemi 23)
 • (Varsa) Askerliğe muteakip iyi bir iş bulma (25)
 • İşle beraber, hayırlı, uyumlu eş (26-30)
 • Uyumlu bir evlilik meyvesi (Çocuk sahibi olma)
 • İş / Eş ve yavrularla beraber mutlu evlilik sürdürme,
 • Uygun meslek, dürüst iş ve yaşam sahibi olmak,
 • Başta ana, baba, kardeş,yakın ve topluma karşı; mesleki ve ahlaki, düzgün güvenilir, saygı, sevgi vefa bağlılık duyguları ile dolu bir hayat,
 • Sağlıklı yaşamın, mesleğin dürüst güvenilir ölçüleri ile toplumda saygın şahsiyet     olabilmek ,
 • Çalışma, okuma, tasarruf, uyum, temizlik geçim, yararlı olmak … gibi  konulara önem verip, ifrat ve tefritten, keskinlikten kaza ve  beladan uzak kalabilmek,
 • İyi bir yaşam ve çocuklara uygun meslek ve güzel bir istikbal kazandırıp; dünyanın imarı, istikrarlı nesillerin yetişmesine vesile olmak,
 • Başta sağlık, evlat ve tüm nimetler ile yaşamın bedeli  karşılığı yaradana şükretmek ve ona karşı  sorumluluklarını yerine getirmek,  kötü    alışkanlıklardan uzak durmak,
 • Huy olarak ; Kin, sinir, dedikodu , hırs’ dan uzak, yumuşak hoşgörülü, toplum ile barışık olmak 
 • ”İnsanın en iyisi insana faydalı olandır” hadisinden hareketle maddi ve manevi birikimlerinizi toplum menfaatine harcamak
 • Bireysel açıdan, toplum açısından “işe”  başarı ve verimlilik arz edecek  şekilde ibadet olarak bakmak
 • Belirgin bir ekonomik seviyeye ulaşıp düşkünlere ve topluma yararlı  olmak
 • “Bilenle bilmeyen bir olmaz” ayetinden  hareketle yaşam boyu eğitim ve öğretime önem vermek bildiklerini başkalarına öğretmek
 • İnsanın var oluşunun sebebini anlayıp, güzel değerli sözleri topluma,  evlatlarına aktarmak
 • Yazılı ve hayra yönelik  eserler bırakmak için çalışmak.

 

     “ İdeal insanın başlıca göstergesi güzel ahlaktır.”

Paylaş

Yorum Ekle