Mühendislik,Bilgelik ve Fettah Güventürk

Mühendislik,Bilgelik ve Fettah Güventürk

 

Onunla ilk tanışmam Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2005 yılında İzmir'de düzenlediği "İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu"nun bildirilerinin derlendiği kitapla mümkün oldu. Birbirinden güzel tebliğler vardı bu kitapta. Kitabın 375. Sayfasında yer alan "Çalışma Hayatının Dini ve Ahlaki Boyutu" adlı bildiriyi ilgiyle okudum. Bildirinin sahibi Fettah Güventürk adlı İzmirli bir sanayiciydi. Okuduğum bildiri dini vazeden, sadece dinin ahkamından dem vuran bir metin olsaydı herhalde çok fazla ilgimi çekmezdi. Ama ortada 4 sayfaya sığdırılmış bir "ideal insana ulaşma kılavuzu" vardı. İnsan üzerine, insan ve ekonomi üzerine, insan-ekonomi-ahlak ilişkisi üzerine çok şey okumuştum ama böylesine öz bir formülasyona ilk defa rastlıyordum. İnsanı bütün maddi ve manevi unsurlarıyla birlikte bir bütün olarak ele alan ve mükemmel insana ulaşmak için insandaki hangi melekelerin hangi değerleri harekete geçireceğini anlatan bir pusulaydı bu metin. Düşündüm, bu bildirinin sahibi İzmirli sanayici Fettah Güventürk acaba "prüten ahlakı"nın ve Hıristiyanlığın değerlerinin kapitalist ekonomiyi nasıl etkilediğini anlatan Weber'i hiç okumuş muydu? Hiç sanmıyorum, zira bizim her konuda ahkam kesen aydınlarımızın bile henüz Weber'i keşfedemediğini biliyoruz. Fettah Güventürk'ün Weber'i okumadığını ama insan ve ekonomi arasındaki "manevi müşevvikleri" Weber'den daha şümullü bir kavrayışa sahip olduğunu düşündüm.
***
İnsanın temel vasıflarının başına "akıl"ı koyuyor Fettah Güventürk. Akıldan hareketle okumaya, düşünmeye, bilime önem vermeye ve bütün bunları yaparken "ahlak çıpası"na bağlı kalmaya öncelik veriyor. Güventürk insanı sadece kendi toplumu için değil ve hatta sadece dünya için değil, tüm kainat için yararlı işler yapması gereken bir varlık olarak görüyor. Bir insanın iş yapması, başarılı olması ve toplum yararına bir katma değer yaratması çok önemlidir. Bu görüşlerini peygamber sözüne dayandırır Fettah Güventürk: hadis şu: " Allah katında en şerefliniz işinde en iyi olanınızdır". İş adamının uyması gereken ilkeleri bilgeliğin ve mühendis zekasının imbiğinden geçirmiş ve bir paradikmal bütünlükle ortaya koymuş Fettah Güventürk. Ona göre iş ve müşteri ilişkilerinde, devletle olan ilişkilerde mutlaka titizlik gösterilmesi ve uyulması gereken kurallar vardır. Güçlü ve kişiliğe egemen bir dürüstlük duygusu içerisinde iş ve müşteri ilişkileri, çalışanlara karşı sorumluluğu, çalışanların işverene karşı sorumluluğu gibi bütün iş yapma eylemimizi kuşatan ve biçimlendiren bir ahlaki atmosfer içinde yaşamayı mümkün kılmalıyız.
***
Gün geldi bu bilge mühendisle tanışma imkanı buldum. Yeni Asır'ı ziyaret etmişlerdi. Tanıştığım insan sadece iyi bir mühendis değil, aynı zamanda iyi bir sanayici ve iyi bir sivil toplumcu idi. Bir çok sosyal ve mesleki sivil toplum kuruluşunun yöneticisiydi. Mesleki başarılarını ve birikimini toplumun hizmetine sunmak için çırpınan bir "iyi insan"la tanışmıştım. Ama benim en fazla ilgili çeken yanı, bu sessiz, mütevazı adamın aynı zamanda gerçek bir filozof olmasıydı. Onun bu yanını görmek için 2009 yılında yayınladığı "İnsan ve Ekonomi" adlı kitapçığa bakmak gerekir. Tezlerini daha da somutlaştırmış Fettah Güventürk. Elbete her şeyin merkezine insanı koyuyor.Çeliğin cevheriyle insan kimyası benzerlikler gören bir "tecessüs ve tefekkür" yeteneği olduğunu fark ediyoruz onda . Keşke bu kitabı bütün öğretmenler, bütün sanayiciler okusalar. Köşemin kısıtlı imkanları içerisinde bu bilge adamın fikirlerini gereği gibi yansıtamıyorum. Ama şunu söylemeliyim: Son dönemde İzmir bende büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. "Bu şehirden artık hiç pırıltılı bir insan ve iş çıkmıyor" diye üzüntü duyuyordum. Fettah Güventürk'ü ve onun yaptıklarını görünce İzmir benim gözümde yeniden itibar kazandı. Keşke ideolojik takıntılar içinde saçma sapan işler yapan, şehirleri ve ülkeleri için tek bir değer yaratmayan, ufku kordonda rakı içmekten öteye geçmeyen çok sıradan adamlar yerine İzmir'i, Fettah Güventürk gibi çığırtkanlık yapmayan ama hayatları boyunca kazandıklarını içinde yaşadıkları şehre ve ülkelerine vermeye çalışan bilge insanlar temsil edebilseler.
Fettah Güventürk gibi bir bilge insanı ben keşfettim ve büyük onur duydum. İnşallah Türkiye ve dünya'da keşfeder ve onun insanlığa vermek istediklerini alır.
Ve çok şükür vatanımızda Fettah Güventürkler hala varlar!

Not: Güventürk'ün yayınlarını elde etmek isteyenler herhalde başkanı bulunduğu EGEKOBİDER'den edinebilirler.

HÜSEYİN KOCABIYIK

Paylaş

Yorum Ekle